XI Małopolski Konwent Informatyków

Szanowni Państwo,
W dniach 25 – 26 kwietnia 2022r. Hotel Radocza Park Active & stał się centrum integracji lokalnego
środowiska informatyków pracujących w placówkach administracji publicznej. Spotkanie to dało
okazję do zapoznania się z naszą ofertą oraz rozmów na temat dalszego informatyzowania sektora
publicznego.
Pragniemy gorąco podziękować wszystkim tym z Państwa, z którymi mieliśmy przyjemność się
spotkać.
Zapraszamy na kolejne edycje organizowanych spotkań i konferencji.

XI Dolnośląski Konwent Informatyków

Szanowni Państwo,
W dniach 10 – 11 marca 2022r. Hotel Polanica Resort & Spa w Polanicy-Zdrój stał się centrum
integracji lokalnego środowiska informatyków pracujących w placówkach administracji publicznej.
Spotkanie to dało okazję do zapoznania się z naszą ofertą oraz rozmów na temat dalszego
informatyzowania sektora publicznego.
Pragniemy gorąco podziękować wszystkim tym z Państwa, z którymi mieliśmy przyjemność się
spotkać.
Zapraszamy na kolejne edycje organizowanych spotkań i konferencji.

INTERAKTYWNA MAPA TECHNOLOGII DLA SAMORZĄDÓW

Chcemy podzielić się z Państwem wiadomością, że zajęliśmy miejsce w ścisłej czołówce firm oferujących rozwiązania z zakresu Systemów Dziedzinowych i EZD na interaktywnej mapie technologii dla samorządów.

Firmy zostały wyselekcjonowane na podstawie kryteriów takich jak: model biznesowy (B2G i B2G2C), aktywność na rynku w ciągu ostatnich 3 lat czy innowacyjność usługi/produktu. Informacje te zostały zebrane na podstawie analizy danych zastanych, badania ankietowego, a także wywiadów z przedstawicielami miast
i ekspertami z branży.

Publikacja na stronie PFR dla Miast: https://pfrdlamiast.pl/technologie-dla-miast.html

Program DISTRICTUS – Nadzór Rejestru Wyborców

Pragniemy poinformować, że wprowadziliśmy nową wersję modułu Nadzór Rejestru Wyborców, który rozszerza program DISTRICTUS – Rejestr Mieszkańców o nowe funkcjonalności. Moduł służy do wykazania błędnych danych zawartych w lokalnym systemie Rejestru Wyborców poprzez porównanie i wykazanie różnic między lokalną bazą Rejestru Wyborców a Centralnym Rejestrem Informacji Dodatkowych, udostępnionych przez PKW.
Wdrożenie powyższego modułu pozwoli usprawnić prace związane z przygotowaniem kwartalnych meldunków wyborczych oraz spisów wyborczych.

Nowa wersja programu DISTRICTUS – Gospodarka Magazynowa

Miło nam poinformować, że wprowadziliśmy nową wersję programu DISTRICTUS – Gospodarka Magazynowa z szeregiem opcji dla JST.
Moduł obsługuje wiele niezależnych magazynów i umożliwia kontrolę ich stanów. Dodatkowo każdy z nich może mieć podział na magazyn logiczny i fizyczny.

Konfiguracja opcji w programie pozwala na dopasowanie możliwości do potrzeb użytkowników. Program umożliwia generowanie raportów oraz dokumentów magazynowych.

W magazynie logicznym definiowane są nazwy, kategorie,  jednostki miary  oraz grupy i podgrupy przyjmowanych towarów.
Katalog towarów jest wspólny z modułem Faktury. 

W magazynie fizycznym możliwy jest podział na pomieszczenia i sektory, dzięki którym łatwo można odnaleźć miejsce przechowywania wydawanych towarów.     

Program ewidencjonuje spisy z natury i umożliwia wykonywania inwentaryzacji.
Najnowsza funkcjonalność programu umożliwi utworzenie oraz wysłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego za wybrany okres.

Dzięki zmianom program jeszcze skuteczniej pozwala na prowadzenie gospodarki magazynowej.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Z uwagi na zbliżający się termin wejścia w życie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego pragniemy poinformować, że program Districtus Kadry i płace został dostosowany do wymogów ustawy. Na początku stycznia zostanie udostępniona nowa wersja programu zawierająca obsługę PPK oraz zostanie wysłana wiadomość w postaci elektronicznej z opisem nowej funkcjonalności.

Możliwe będzie wprowadzenie ustawowych składek dla poszczególnych pracowników z kontrolą wysokości. Na podstawie tych informacji można będzie wykonać eksport składek do PPK, które automatycznie zostaną zaksięgowane na  kontach uczestników PPK w wybranej instytucji finansowej.  Sam przychód pracownika, będący jednocześnie kosztem pracodawcy, zostanie uwzględniony w deklaracji pit w miesiącu wpłaty do PPK.

Wspomniany zakres funkcjonalności dostępny będzie w ramach bieżącej aktualizacji systemu.

Pragniemy poinformować, że dzień 24 grudnia 2020r. będzie w naszej firmie dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Terminal Inkasencki w systemie Android

Pragniemy poinformować, że oprogramowanie DISTRICTUS – Terminal Inkasencki (inaczej Inkasent Mobilny) zostało rozbudowane o nowe funkcjonalności. Obecnie Klienci mają możliwość wyboru instalacji na platformie systemowej Windows Mobile lub Android. Takie rozwiązanie znacząca obniża koszty eksploatacji naszego oprogramowania.

Klienci docenili nasze starania

W okresie ostatnich 6 miesięcy poczyniliśmy duże inwestycje ułatwiające pracę zdalną i podnoszące bezpieczeństwo pracy. Pojawiły się nowe serwery oraz jeszcze bardziej wydajne łącza internetowe.

W ostatnich dniach przeprowadziliśmy telefoniczne badanie satysfakcji klientów. Zdecydowana większość ankietowanych doceniła elastyczność naszych programów i dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb. Klienci wysoko ocenili jakość naszego serwisu oraz zwrócili uwagę na szybkie reagowanie na zgłaszane uwagi. Ankieta wykazała również, że w zdecydowanej większości klienci są zadowoleni z jakości obsługi oraz terminowości przeprowadzanych wdrożeń. Wszyscy ankietowani poleciliby naszą firmę innym urzędom.

Dziękujemy za okazane nam zaufanie oraz za możliwość wspierania Państwa w codziennej pracy.