Cyfryzacja, Fundusze Europejskie dla Podkarpacia.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wydarzenie tj. Warsztaty o tematyce związanej z Cyfryzacją Instytucji
Publicznych. Jest ono organizowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne – oddział Podkarpacki
we współpracy z Centrum Innowacji Miejskich Urban Lab – UM Rzeszów.
Podczas spotkania grono zaproszonych ekspertów przekaże Państwu, najnowszą widzę w zakresie
cyfryzacji oraz dobre praktyki, które ułatwią codzienną pracę. Istotne będzie tęż przedstawienie
możliwości finansowania tych rozwiązań poprzez przekazanie założeń dotyczących działania 01.02.
Cyfryzacja, Fundusze Europejskie dla Podkarpacia.

Data: 30.03.2023 r.
Miejsce: Urban Lab Rzeszów, ul. 3 Maja 13.

Do zobaczenia!