Kontakt

Korelacja Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków
e-mail:  biuro@korelacja.pl
Tel/Fax:  (12) 626 21 21
GSM:
+48 693 257 305,
+48 693 257 275,
+48 693 257 256,
+48 693 268 257,
+48 731 900 707,
+48 731 100 707

Dział marketingu:  e-mail:  marketing@korelacja.pl

Inspektor Ochrony Danych: Joanna Raglewska tel.: 609 490 272 mail: iodo@korelacja.pl

Lokalizacja (plus code):  3WC3+R4 Kraków, Poland

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000154548
NIP:677-20-29-260
Kapitał zakładowy: 375 000,00 zł, kapitał zapasowy 2 177 821,25 zł.