XI Małopolski Konwent Informatyków

Szanowni Państwo,
W dniach 25 – 26 kwietnia 2022r. Hotel Radocza Park Active & stał się centrum integracji lokalnego
środowiska informatyków pracujących w placówkach administracji publicznej. Spotkanie to dało
okazję do zapoznania się z naszą ofertą oraz rozmów na temat dalszego informatyzowania sektora
publicznego.
Pragniemy gorąco podziękować wszystkim tym z Państwa, z którymi mieliśmy przyjemność się
spotkać.
Zapraszamy na kolejne edycje organizowanych spotkań i konferencji.