XI Dolnośląski Konwent Informatyków

Szanowni Państwo,
W dniach 10 – 11 marca 2022r. Hotel Polanica Resort & Spa w Polanicy-Zdrój stał się centrum
integracji lokalnego środowiska informatyków pracujących w placówkach administracji publicznej.
Spotkanie to dało okazję do zapoznania się z naszą ofertą oraz rozmów na temat dalszego
informatyzowania sektora publicznego.
Pragniemy gorąco podziękować wszystkim tym z Państwa, z którymi mieliśmy przyjemność się
spotkać.
Zapraszamy na kolejne edycje organizowanych spotkań i konferencji.