INTERAKTYWNA MAPA TECHNOLOGII DLA SAMORZĄDÓW

Chcemy podzielić się z Państwem wiadomością, że zajęliśmy miejsce w ścisłej czołówce firm oferujących rozwiązania z zakresu Systemów Dziedzinowych i EZD na interaktywnej mapie technologii dla samorządów.

Firmy zostały wyselekcjonowane na podstawie kryteriów takich jak: model biznesowy (B2G i B2G2C), aktywność na rynku w ciągu ostatnich 3 lat czy innowacyjność usługi/produktu. Informacje te zostały zebrane na podstawie analizy danych zastanych, badania ankietowego, a także wywiadów z przedstawicielami miast
i ekspertami z branży.

Publikacja na stronie PFR dla Miast: https://pfrdlamiast.pl/technologie-dla-miast.html