Program DISTRICTUS – Nadzór Rejestru Wyborców

Pragniemy poinformować, że wprowadziliśmy nową wersję modułu Nadzór Rejestru Wyborców, który rozszerza program DISTRICTUS – Rejestr Mieszkańców o nowe funkcjonalności. Moduł służy do wykazania błędnych danych zawartych w lokalnym systemie Rejestru Wyborców poprzez porównanie i wykazanie różnic między lokalną bazą Rejestru Wyborców a Centralnym Rejestrem Informacji Dodatkowych, udostępnionych przez PKW.
Wdrożenie powyższego modułu pozwoli usprawnić prace związane z przygotowaniem kwartalnych meldunków wyborczych oraz spisów wyborczych.