Pracownicze Plany Kapitałowe

Z uwagi na zbliżający się termin wejścia w życie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego pragniemy poinformować, że program Districtus Kadry i płace został dostosowany do wymogów ustawy. Na początku stycznia zostanie udostępniona nowa wersja programu zawierająca obsługę PPK oraz zostanie wysłana wiadomość w postaci elektronicznej z opisem nowej funkcjonalności.

Możliwe będzie wprowadzenie ustawowych składek dla poszczególnych pracowników z kontrolą wysokości. Na podstawie tych informacji można będzie wykonać eksport składek do PPK, które automatycznie zostaną zaksięgowane na  kontach uczestników PPK w wybranej instytucji finansowej.  Sam przychód pracownika, będący jednocześnie kosztem pracodawcy, zostanie uwzględniony w deklaracji pit w miesiącu wpłaty do PPK.

Wspomniany zakres funkcjonalności dostępny będzie w ramach bieżącej aktualizacji systemu.