DISTRICTUS – Portal Interesanta

Portal Interesanta rozszerza funkcjonalność pakietu DISTRICTUS o szereg funkcji związanych z publikacją informacji za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Portal umożliwia udostępnianie użytkownikom wybranych informacji wraz z możliwością dokonania zapłaty należności z tytułu podatków i opłat.

Portal Interesanta stanowi integralną część pakietu DISTRICTUS.

Wybrane funkcjonalności:

 • dane statystyczne,
 • sprawdzenie zobowiązań wobec gminy,
 • weryfikacja informacji o odczytach wodomierzy, wystawionych fakturach,
 • sprawdzenie naliczenia za usuwanie odpadów,
 • wgląd do historii ilości oddanych (worków/pojemników) odpadów,
 • sprawdzenia danych zawartych umów z tytułu opłat lokalnych,
 • sprawdzenie informacji o opodatkowanych gruntach, budowlach, budynkach, pojazdach,
 • weryfikacja danych nt. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów produkcji rolnej
  i niewykorzystanych limitach,
 • weryfikacja poprawności posiadanych przez urząd danych adresowych, kontaktowych,
 • pobranie wzorów procedur, wniosków i innych dokumentów wykorzystywanych w czynnościach administracyjnych.