DISTRICTUS – Podatki Gminne

Program wspiera obszar ewidencji gruntów i budynków, naliczanie należności z tytułu zobowiązań podatkowych oraz obsługę wydawanych decyzji w zakresie podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania.

Wybrane funkcjonalności:

 • ewidencjonowanie gruntów i budynków,
 • ewidencjonowanie deklaracji osób prawnych,
 • ewidencjonowanie informacji osób fizycznych,
 • ewidencjonowanie współwłasności, współwłaścicieli oraz ich udziałów,
 • automatyczne wyliczenie należnego podatku,
 • automatyczne wyliczenie skutków na podstawie wydanych i doręczonych decyzji wymiarowych,
 • automatyczne wyliczenie sprawozdania SP-1,
 • eEksport sprawozdań do GUS,
 • statystyki zobowiązań podatkowych,
 • obsługę dzierżaw gruntów z przeniesieniem obowiązku podatkowego pomiędzy kartotekami podatników,
 • rozliczenie podatków na podany dzień wg zadanych kryteriów,
 • wykaz przedmiotów opodatkowania wskazanego podatnika,
 • zestawienia,
 • zaświadczenia,
 • współpracę z czytnikami kodów kreskowych.

Współpraca z innymi wybranymi systemami pakietu:

 • Kasa Urzędu,
 • Dopłaty Paliwowe dla Rolników w zakresie kontroli danych osobowych oraz powierzchni gruntów rolnych,
 • Opłaty za Usuwanie Odpadów,  
 • Opłaty za Wodę i Ścieki,
 • Moduł współpracy z Ewidencją Gruntów,  
 • Portal Interesanta,
 • Aplikacja Mobilna.

DISTRICTUS – Moduł Windykacji

Moduł księgowości i rozliczeń wraz z obsługą windykacji należności. Stanowi integralną część programów pakietu DISTRICTUS służących do rozliczeń podatków i opłat lokalnych. Jest w pełni zintegrowany z programami: Podatki Gminne , Podatek od Środków Transportowych, Opłaty od Posiadania Psów, Opłaty za Wodę
i Ścieki, Opłaty za Usuwanie Odpadów, Dochody Skarbu Państwa, Opłaty Lokalne, Dochody Budżetu oraz Kasa Urzędu, a także z zewnętrznymi aplikacjami – Portalem Interesanta, Aplikacją Mobilną oraz Obiegiem Dokumentów.

Wybrane funkcjonalności:

 • bieżące naliczenie stanu odsetek karnych według różnych stóp odsetkowych (ustawowe, podatkowe, własne – definiowane indywidualnie),
 • przeglądanie stanu kont płatników,
 • wsparcie egzekucji komorniczej należności (wezwania do zapłaty, upomnienia, tytuły wykonawcze),
 • automatyczne księgowanie wpłat z Modułu Płatności Masowych (indywidualne konta bankowe),
 • obliczanie skutków finansowych dla sprawozdań,
 • szybki podgląd rozliczenia kartoteki płatnika,
 • automatyczne wykonanie bilansu rocznego z wyliczonym saldem poszczególnych kont z podziałem na należności pozostałe do zapłaty, nadpłaty, zaległości, należne naliczone odsetki, opłatę prolongacyjną i koszty upomnień,
 • zamykanie i otwieranie roku z możliwością wykonania próbnego zamknięcia roku i jednoczesną pracą w dwóch okresach.

Obsługa modułu:

 • szybki podgląd dokumentów na kartotece,
 • szybkie wyszukiwanie dokumentów,
 • intuicyjny interfejs podpowiadający użytkownikowi przy operacjach księgowania dokumentów,
 • zaawansowany mechanizm współpracy z programem Kasa Urzędu w konfiguracjach: tryb pracy kasy lub likwidatury,
 • blokowanie oraz zamykanie okresów księgowania przy uzgodnionych sprawozdaniach.