DISTRICTUS- Podatek od Środków Transportu

Program DISTRICTUS – Podatek od Środków Transportu został opracowany jako rozwinięcie pakietu podatkowego dedykowanego dla urzędów miast i gmin. Zaprojektowany interfejs modułu umożliwia w łatwy sposób naliczenie należnego podatku, wydanie decyzji określających wysokość zobowiązania, wykonywanie sprawozdań okresowych oraz współpracę z pozostałymi rozwiązaniami pakietu DISTRICTUS. Program pozwala ewidencjonować dane podatników i podmiotów opodatkowania (środki transportu) w pełnym zakresie i ujmować je na deklaracjach podatkowych.

Wybrane funkcjonalności:

 • prowadzenie ewidencji kartotek podatników,
 • prowadzanie i ewidencjonowanie kartotek pojazdów,
 • przechowywanie informacji o złożonych deklaracjach podatkowych,
 • określanie stawek rocznych z podziałem według klasyfikacji pojazdów,
 • wprowadzenie stawek maksymalnych i minimalnych, kontrolowanie poprawności stawek z uwzględnieniem naliczania skutków,
 • możliwość wprowadzenia zwolnień, ulg,
 • możliwość wycofania pojazdów,
 • możliwość wprowadzenia certyfikatów EURO,
 • możliwość wprowadzenia pełnej informacji o złożonej ostatniej deklaracji,
 • naliczenie podatku za ubiegłe lata,
 • naliczenie wymiaru z możliwością cofnięcia,
 • zbiorcze naliczenie wymiaru,
 • zbiorcze naliczanie wymiaru dla podatników z aktualnymi deklaracjami,
 • sprawozdania z podziałem według okresów,
 • otwarcie roku i pracę w dwóch latach wymiarowych równocześnie,
 • generowanie informacji widocznych w Portalu Interesanta oraz Aplikacji Mobilnej.

Przykładowe wydruki indywidualne i zestawienia:

 • decyzja określająca wysokość zobowiązania,
 • karta podatnika,
 • miesięczne wyliczenie podatku,
 • postanowienie o wszczęciu lub wznowieniu postępowania,
 • wezwanie do złożenia deklaracji,
 • informacja o numerze indywidualnego rachunku bankowego,
 • wezwanie do doręczenia dokumentów,
 • wezwanie do złożenia deklaracji DT-1.
 • ewidencja decyzji, postanowień,
 • karty z niepoliczonym wymiarem,
 • skutki obniżenia stawek maksymalnych,
 • spis samochodów według stawek lub wybranej kategorii,
 • wykaz podatników, którzy nie złożyli deklaracji,
 • zestawienie podatników i pojazdów,
 • wykaz pojazdów dla WKU,
 • spis samochodów wycofanych z ruchu,
 • wykaz informacji o numerze indywidualnego rachunku bankowego,
 • wykaz stawek podatkowych.

DISTRICTUS – Moduł Windykacji

Moduł księgowości i rozliczeń wraz z obsługą windykacji należności. Stanowi integralną część programów pakietu DISTRICTUS służących do rozliczeń podatków i opłat lokalnych. Jest w pełni zintegrowany z programami: Podatki Gminne , Podatek od Środków Transportowych, Opłaty od Posiadania Psów, Opłaty za Wodę i Ścieki, Opłaty za Usuwanie Odpadów, Dochody Skarbu Państwa, Opłaty Lokalne, Dochody Budżetu oraz Kasa Urzędu, a także z zewnętrznymi aplikacjami – Portalem Interesanta, Aplikacją Mobilną oraz Obiegiem Dokumentów.

Wybrane funkcjonalności:

 • bieżące naliczenie stanu odsetek karnych według różnych stóp odsetkowych (ustawowe, podatkowe, własne – definiowane indywidualnie),
 • przeglądanie stanu kont płatników,
 • wsparcie egzekucji komorniczej należności (wezwania do zapłaty, upomnienia, tytuły wykonawcze),
 • automatyczne księgowanie wpłat z Modułu Płatności Masowych (indywidualne konta bankowe),
 • obliczanie skutków finansowych dla sprawozdań,
 • szybki podgląd rozliczenia kartoteki płatnika,
 • automatyczne wykonanie bilansu rocznego z wyliczonym saldem poszczególnych kont z podziałem na należności pozostałe do zapłaty, nadpłaty, zaległości, należne naliczone odsetki, opłatę prolongacyjną i koszty upomnień,
 • zamykanie i otwieranie roku z możliwością wykonania próbnego zamknięcia roku i jednoczesną pracą w dwóch okresach.

Obsługa modułu:

 • szybki podgląd dokumentów na kartotece,
 • szybkie wyszukiwanie dokumentów,
 • intuicyjny interfejs podpowiadający użytkownikowi przy operacjach księgowania dokumentów,
 • zaawansowany mechanizm współpracy z programem Kasa Urzędu w konfiguracjach: tryb pracy kasy lub likwidatury,
 • blokowanie oraz zamykanie okresów księgowania przy uzgodnionych sprawozdaniach.