DISTRICTUS – Dopłaty Paliwowe dla Rolników

Program pozwala na wykonywanie wszystkich niezbędnych procedur związanych z ewidencją wniosków, ewidencją faktur załączonych do wniosków oraz obsługą wydawanych decyzji w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Wybrane funkcjonalności:

 • zlecenie wypłat zwrotu w postaci pliku poprzez przelewy elektroniczne,
 • wypłaty częściowe zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,
 • samodzielną konfigurację treści decyzji określających zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
 • sprawozdanie z pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, innej niż pomoc DE MINIMIS,
 • współpracę z programem DISTRICTUS – Kasa Urzędu,
 • współpracę z programem DISTRICTUS – Podatki Gminne w zakresie kontroli danych osobowych oraz powierzchni gruntów rolnych,
 • generowanie informacji widocznych w Portalu Interesanta oraz Aplikacji Mobilnej.

Pracując w naszym systemie użytkownik w szybki sposób uzyska:

 • wyliczony „Wniosek o przekazanie gminie dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego” w danym okresie,
 • wyliczone roczne i okresowe sprawozdania: ”Sprawozdanie rzeczowo-finansowe” oraz „Rozliczenie dotacji celowej”.

Program posiada dwa tryby pracy:

 • niezależny program, w którym wszystkie informacje z wniosku są wpisywane przez użytkownika z możliwością wykorzystania podpowiedzi wprowadzonych danych w kolejnych okresach przyjmowania wniosków,
 • dodatkowy program w pełni współpracujący z programem DISTRICTUS – Podatki Gminne wykorzystujący dane podatkowe do ewidencji wniosków.