DISTRICTUS – Rejestr Mieszkańców

Program Rejestr Mieszkańców (dawniej Ewidencja Ludności) jest zasilany danymi z rejestru PESEL (ŹRÓDŁO) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W jego skład wchodzą dwa moduły : DISTRICTUS – Rejestr Mieszkańców i DISTRICTUS – Rejestr Wyborców. Zintegrowanym elementem jest aplikacja SRP-komunikator zapewniająca łączność z rejestrem państwowym – ŹRÓDŁO.

Wybrane funkcjonalności:

 • pobieranie danych inicjalnych, przyrostowych oraz jednostkowych (dla wybranego nr pesel),
 • prowadzenie Rejestru Mieszkańców,
 • prowadzenie Rejestru Cudzoziemców,
 • drukowanie zaświadczeń, poświadczeń, potwierdzeń,
 • generowanie zestawień statystycznych,
 • umożliwia definiowanie obszarów oraz tworzenia wersji geografii pod wybory,
 • prowadzenie równocześnie obsługi rejestru wyborców (stały) jak i spisów wyborców (na wybory),
 • przeprowadzanie dowolnych typów wyborów (w tym lokalnych),
 • wykonanie kwartalnych meldunków wyborczych,
 • wydruk list wyborców i zaświadczeń do głosowania,
 • współpraca z programami pakietu DISTRICTUS.