DISTRICTUS – Opłaty za Wodę i Ścieki

Program ma za zadanie przyśpieszyć oraz zoptymalizować pracę w obszarze gospodarki wodno-ściekowej. Prosta i przyjazna obsługa programu pozwala na sprawne oraz elastyczne rozliczanie zużycia wody i odprowadzanych nieczystości.

Wybrane funkcjonalności:

 • prowadzenie kompleksowego rozliczenia należności,
 • obsługa zestawów inkasenckich (współpraca z urządzeniami przenośnymi),
 • import danych poprzez radiowy odczyt wskazań wodomierza,
 • obsługa wielu liczników u jednego płatnika,
 • szczegółowa archiwizację danych oraz podgląd informacji z lat ubiegłych,
 • możliwość uruchomienia Modułu Płatności Masowych,
 • natychmiastowa kontrola sald płatników,
 • wielowymiarowa i szczegółowa sprawozdawczość.

Kluczowym założeniem usprawniającym pracę jest wykorzystanie zestawu inkasenckiego. Urządzenia mobilne wspomagają pracę inkasenta – pozwalają na odczyt i wystawianie faktur w terenie oraz przyjmowanie wpłat. Dwustronna komunikacja pomiędzy aplikacją zainstalowaną na urządzeniu przenośnym
a programem na komputerze stacjonarnym, pozwala na przenoszenie danych bez konieczności ich ręcznego wprowadzania/kopiowania.

DISTRICTUS – Moduł Windykacji

Moduł księgowości i rozliczeń wraz z obsługą windykacji należności. Stanowi integralną część programów pakietu DISTRICTUS służących do rozliczeń podatków i opłat lokalnych. Jest w pełni zintegrowany z programami: Podatki Gminne , Podatek od Środków Transportowych, Opłaty od Posiadania Psów, Opłaty za Wodę
i Ścieki, Opłaty za Usuwanie Odpadów, Dochody Skarbu Państwa, Opłaty Lokalne, Dochody Budżetu oraz Kasa Urzędu, a także z zewnętrznymi aplikacjami – Portalem Interesanta, Aplikacją Mobilną oraz Obiegiem Dokumentów.

Wybrane funkcjonalności:

 • bieżące naliczenie stanu odsetek karnych według różnych stóp odsetkowych (ustawowe, podatkowe, własne – definiowane indywidualnie),
 • przeglądanie stanu kont płatników,
 • wsparcie egzekucji komorniczej należności (wezwania do zapłaty, upomnienia, tytuły wykonawcze),
 • automatyczne księgowanie wpłat z Modułu Płatności Masowych (indywidualne konta bankowe),
 • obliczanie skutków finansowych dla sprawozdań,
 • szybki podgląd rozliczenia kartoteki płatnika,
 • automatyczne wykonanie bilansu rocznego z wyliczonym saldem poszczególnych kont z podziałem na należności pozostałe do zapłaty, nadpłaty, zaległości, należne naliczone odsetki, opłatę prolongacyjną i koszty upomnień,
 • zamykanie i otwieranie roku z możliwością wykonania próbnego zamknięcia roku i jednoczesną pracą w dwóch okresach.

Obsługa modułu:

 • szybki podgląd dokumentów na kartotece,
 • szybkie wyszukiwanie dokumentów,
 • intuicyjny interfejs podpowiadający użytkownikowi przy operacjach księgowania dokumentów,
 • zaawansowany mechanizm współpracy z programem Kasa Urzędu w konfiguracjach: tryb pracy kasy lub likwidatury,
 • blokowanie oraz zamykanie okresów księgowania przy uzgodnionych sprawozdaniach.