DISTRICTUS – Opłaty za Usuwanie Odpadów

Program wspomaga pracę referatów ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Wspiera  realizację wszystkich obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie. Program zapewnia ewidencjonowanie, rozliczanie oraz egzekucję należności zgodnie ze specyfiką jednostek samorządowych.

Wybrane funkcjonalności:

 • pełne rozliczanie opłat za usuwanie odpadów, nieczystości stałych oraz płynnych,
 • ewidencję ilości i rodzajów odebranych pojemników przy wykorzystaniu czytników kodów kreskowych,
 • elektroniczny rejestr firm wywozowych i sprawozdawczość dla Urzędów Marszałkowskich.

Informacje dodatkowe:

 • możliwość wprowadzenia dywersyfikacji opłat (ulgi, zwolnienia),
 • możliwość naliczania opłat rocznie lub miesięcznie.

Program współpracuje z czytnikami kodów kreskowych. Takie rozwiązanie stanowi duże  udogodnienie dla użytkowników i pozwala zoptymalizować
oraz znacząco przyśpieszyć pracę. Dodatkowo program pozwala na uruchomienie Modułu Płatności Masowych  (indywidualne konta bankowe płatników). Jednoznaczna identyfikacja płatnika pozwala na automatyczne księgowanie wpłat i na natychmiastową kontrolę sald.

DISTRICTUS – Moduł Windykacji

Moduł księgowości i rozliczeń wraz z obsługą windykacji należności. Stanowi integralną część programów pakietu DISTRICTUS służących do rozliczeń podatków i opłat lokalnych. Jest w pełni zintegrowany z programami: Podatki Gminne , Podatek od Środków Transportowych, Opłaty od Posiadania Psów, Opłaty za Wodę
i Ścieki, Opłaty za Usuwanie Odpadów, Dochody Skarbu Państwa, Opłaty Lokalne, Dochody Budżetu oraz Kasa Urzędu, a także z zewnętrznymi aplikacjami – Portalem Interesanta, Aplikacją Mobilną oraz Obiegiem Dokumentów.

Wybrane funkcjonalności:

 • bieżące naliczenie stanu odsetek karnych według różnych stóp odsetkowych (ustawowe, podatkowe, własne – definiowane indywidualnie),
 • przeglądanie stanu kont płatników,
 • wsparcie egzekucji komorniczej należności (wezwania do zapłaty, upomnienia, tytuły wykonawcze),
 • automatyczne księgowanie wpłat z Modułu Płatności Masowych (indywidualne konta bankowe),
 • obliczanie skutków finansowych dla sprawozdań,
 • szybki podgląd rozliczenia kartoteki płatnika,
 • automatyczne wykonanie bilansu rocznego z wyliczonym saldem poszczególnych kont z podziałem na należności pozostałe do zapłaty, nadpłaty, zaległości, należne naliczone odsetki, opłatę prolongacyjną i koszty upomnień,
 • zamykanie i otwieranie roku z możliwością wykonania próbnego zamknięcia roku i jednoczesną pracą w dwóch okresach.

Obsługa modułu:

 • szybki podgląd dokumentów na kartotece,
 • szybkie wyszukiwanie dokumentów,
 • intuicyjny interfejs podpowiadający użytkownikowi przy operacjach księgowania dokumentów,
 • zaawansowany mechanizm współpracy z programem Kasa Urzędu w konfiguracjach: tryb pracy kasy lub likwidatury,
 • blokowanie oraz zamykanie okresów księgowania przy uzgodnionych sprawozdaniach.