DISTRICTUS – Kadry i Płace

Program przeznaczony jest do prowadzenia pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej pracowników. Wspomaga zarządzanie płacami oraz danymi kadrowymi pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach im podległych.

Program Districtus – Kadry i Płace składa się z dwóch modułów: DISTRICTUS – Kadry i DISTRICTUS – Płace. Mogą one pracować samodzielnie lub być zintegrowane.

Wybrane funkcjonalności:

 • naliczanie wypłat dla osób zatrudnionych na umowę o pracę jak i umowy cywilnorpawne,
 • wypłacanie diet lub wynagrodzeń prowizyjnych dla inkasentów i sołtysów,
 • automatyczne naliczanie płac na podstawie danych o składnikach,
 • automatyczne rozliczenie z ZUS/US,
 • automatyczne przeliczenie procentu dodatku stażowego po wprowadzeniu wcześniejszych zatrudnień,
 • wygenerowanie przelewów w postaci elektronicznej,
 • wygenerowanie dla jednego pracownika przelewów na więcej niż jedno konto bankowe,
 • elektroniczne wysyłanie PIT-ów,
 • automatyczne wyliczanie podstawy zasiłków oraz wygenerowanie wydruku szczegółów wyliczeń,
 • obsługa potrąceń z wynagrodzeń (np. Kasy Zapomogowo Pożyczkowe , ZFŚS) z jednoczesną weryfikacją zadłużenia,
 • automatyczne uzgadnianie składki na ubezpieczenia we wszystkich wypłatach w obrębie jednego miesiąca,
 • naliczenie wypłat dodatkowych (np. 13-tek, dodatków uzupełniających) dla pracowników zwolnionych z zastosowaniem podstawowych kosztów uzyskania,
 • automatyczną weryfikację potrzeby naliczenia odpisu na Fundusz Pracy sprawdzając datę urodzenia oraz wysokość wynagrodzenia,
 • wygenerowanie dokumentów księgowych, które po zatwierdzeniu list są możliwe do szybkiego zadekretowania w programie Finansowo-Księgowym naszego autorstwa,
 • współpraca z Rejestratorami Ewidencji Czasu Pracy (RCP).