DISTRICTUS – Broker Integracyjny

Broker jest specjalistycznym, zaawansowanym narzędziem służącym do konfiguracji i uruchomienia wymiany danych pomiędzy programami pakietu DISTRICTUS a rozwiązaniami zewnętrznymi, autorstwa innych firm. Broker integracyjny instalowany jest na serwerze, na którym znajduje się baza systemów dziedzinowych.

Broker służy do uruchomienia komunikacji i wymiany informacji m.in. z systemami:

  • Elektronicznego Zarzadzania Dokumentacją,
  • ŹRÓDŁO – System Rejestrów Państwowych Ministerstwa Cyfryzacji,
  • CEPIK – System Rejestrów Państwowych Ministerstwa Cyfryzacji,
  • Rejestracji Czasu Pracy,
  • Odczytu Wodomierzy (np. zdalnego).

Broker integracyjny służy także do uruchomienia funkcjonalności zaczytywania danych z formularzy elektronicznych.