DISTRICTUS – Aplikacja Mobilna

Aplikacja Mobilna jest rozszerzeniem Portalu Interesanta. Stwarza możliwość komunikacji pomiędzy urzędem a mieszkańcami, bezpośrednio za pomocą urządzeń mobilnych.

Wybrane funkcjonalności:

  • odbieranie wiadomości wysyłanych przez Urząd,
  • wyświetlanie wiadomości z podziałem na kategorie,
  • jednoznaczna identyfikacja obywatela,
  • wybór określonych grup otrzymywanych komunikatów przez użytkowników aplikacji mobilnej,
  • praca na systemie Android, iOS,
  • możliwość podglądu stanu należności w podziale na obszary (podatki, opłaty lokalne, koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych itd.),
  • dokonanie opłaty za w.w rodzaje należności,
  • przesyłanie do Urzędu komunikatów od użytkowników.