DISTRICTUS – Elektroniczny Tytuł Wykonawczy

Uruchomienie programu wpływa znacząco na redukcję liczby czynności i optymalizację sposobu wymiany informacji pomiędzy Jednostką Samorządu Terytorialnego – Urzędem (Gminy/Miasta), a Urzędem Skarbowym odpowiednim dla danego podatnika.

Program wpływa na znaczącą redukcję kosztów ponoszonych z tytułu przesyłek/prowadzenia korespondencji.

Wybrane funkcjonalności:

  1. przygotowywanie i wystawienie tytułów wykonawczych w formie elektronicznej,
  2. wystawienie tytułu wykonawczego, dalszego tytułu wykonawczego i zmienionego tytułu wykonawczego,
  3. powiązanie tytułu wykonawczego z konkretnym organem egzekucyjnym, pod który podlega dłużnik,
  4. archiwizacja wystawionego tytułu wykonawczego,
  5. zapisanie wystawionego tytułu wykonawczego w formacie pliku XML,
  6. przygotowanie pliku XML zawierającego zbiór wielu tytułów wykonawczych przekazywanych do organu egzekucyjnego przy pomocy środowiska ePUAP jako jedna przesyłka.