DISTRICTUS – Środki Trwałe

Program pozwala na prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Wybrane funkcjonalności:

 • prowadzenie kartotek (m.in. zakup, likwidacje, modernizacje środków trwałych),
 • naliczanie odpisów umorzeniowych,
 • wspomaganie przeprowadzania inwentaryzacji dzięki obsłudze czytników kodów kreskowych,
 • generowanie not księgowych do systemu DISTRICTUS System Finansowo-Księgowego,
 • obsługa słownika klasyfikacji środków trwałych– ewidencja odbywa się w oparciu o klasyfikację GUS. Podstawową klasyfikację GUS użytkownik może rozszerzyć o dodatkowe podziały, tworząc grupy środków trwałych o jednakowych zasadach postępowania (np. procent umorzenia, okres umarzania itp.).
  W przypadku tworzenia klasyfikacji pozostałych środków trwałych użytkownik może tworzyć własną klasyfikację wielopoziomową pozwalającą na podział środków pod kątem ich funkcjonalności
 • księga inwentarzowa – można prowadzić jedną zbiorczą księgę inwentarzową lub księgi cząstkowe biorąc pod uwagę podział na poszczególne rodzaje (trwałe, nietrwałe, wartości) lub podział strukturalny jednostki (np. oddzielna księga inwentarzowa dla każdego z wydziałów),
 • śledzenie historii środka trwałego (kartoteka) od momentu jego wprowadzenia do ewidencji, poprzez zmiany jego wartości aż do likwidacji,
 • każdy ze środków trwałych może mieć przypisaną osobę odpowiedzialną oraz posiadać określoną lokalizację, dzięki czemu możliwe jest tworzenie m.in. tzw. „wywieszek” do pokojów. Możliwe jest również nanoszenie informacji odnośnie osób odpowiedzialnych za dany środek,
 • odpisy – szybkie naliczenia okresowych odpisów umorzeniowych na wskazaną datę. Operację naliczania odpisów można zawęzić do grupy środków trwałych, wszystkich środków trwałych w jednostce jak również można naliczyć jednorazowo odpisy dla wszystkich jednostek (ksiąg) prowadzonych
  w programie,
 • program może funkcjonować w wersji bez ewidencji pozostałych środków nietrwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.