DISTRICTUS – Płatności Masowe

Program – umożliwia wprowadzenie maski konta (wspólnej dla wszystkich kartotek części rachunku bankowego), na podstawie której będą dokonywane wpłaty na subkonta konta podstawowego, umożliwiające identyfikację wpłacającego na podstawie konta, na jakie dokonano wpłaty.

Wybrane funkcjonalności:

  • automatyczne nadawanie kolejnych kont bankowych zgodnie ze standardem IBAN. Program nie wymaga od użytkownika żadnej dodatkowej czynności związanej z nadaniem kolejnego numeru,
  • automatyczne uwzględnianie, od chwili uruchomienia modułu płatności masowych, indywidualnego numeru rachunku bankowego na wszystkich wydrukach zawierających numer rachunku bankowego kierowanych do podatnika,
  • przygotowanie masowej bądź indywidualnej informacji o zmienionym numerze rachunku bankowego,
  • wyszukanie karty kontowej do której przypisany jest indywidualny numer rachunku bankowego na podstawie tego numeru,
  • wczytanie i weryfikacja merytoryczna elektronicznego wyciągu bankowego pochodzącego z systemów bankowych. W przypadku zmiany formatu danych udostępnianych przez bank możliwe jest dostosowanie systemu do nowego formatu,
  • przypisywanie wpłaty do konta płatnika, od którego pochodzi. W przypadku gdy rozdysponowanie wpłaty na poszczególne należności płatnika jest jednoznaczne system dokonuje automatycznego zadekretowania kwoty.