DISTRICTUS – Gospodarowanie Mieniem Gminy

Program jest przeznaczony do ewidencjonowania między innymi mienia będącego w posiadaniu gminy (budynki, lokale, działki itp.)

W celu ułatwienia bieżącej pracy w systemie, umożliwiono dokonanie importu danych geodezyjnych  pochodzących ze Starostwa Powiatowego
w ogólnokrajowym  formacie pliku SWDE/GML.

System współpracuje m.in. z obszarem naliczeń opłat lokalnych.

Opracowaliśmy elastyczny model konfiguracji i codziennej pracy. Użytkownicy sami mogą tworzyć, grupować i definiować rodzaje i typy danych obsługiwanych
w systemie.

Wybrane funkcjonalności:

  • prowadzenie szczegółowej ewidencji mienia Gminy,
  • tworzenie własnych definicji elementów mienia Gminy,
  • tworzenie własnych opisów i cech elementu mienia,
  • import i podgląd danych geodezyjnych w formacie SWDE/GML,
  • zachowanie historyczności wprowadzanych danych,
  • korzystanie z danych geodezyjnych przy zakładaniu działek jako nowych elementów mienia,
  • wycofanie wprowadzonego elementu mienia na konkretną datę,
  • rozbudowana wyszukiwarka danych i opisów dla elementów mienia,
  • import danych zewnętrznych.