DISTRICTUS – Gospodarka Magazynowa

Program wspiera  prowadzenie stanów ilościowo – wartościowych na podstawie dokumentów obrotu materiałowego. Program gwarantuje śledzenie zarówno przyjęć i rozchodów magazynowych, bieżącego stanu magazynowego jak i kontrolę ilości, by zagwarantować minimalne stany magazynowe.

Wybrane funkcjonalności:

  • Obsługa słowników – ewidencja materiałów w magazynach odbywa się w oparciu o indeksy materiałowe definiowane przez użytkownika. Program pozwala również na zdefiniowanie innych (dodatkowych) identyfikatorów  składników majątku.
    Użytkownik, oprócz standardowych dokumentów magazynowych (PZ, WZ itp.), może stworzyć dodatkowy podział ułatwiający śledzenie ruchów w magazynie, pozwalający jednocześnie na zdefiniowanie szczegółowego PK do programu finansowo – księgowego.
  • Obsługa lokalizacji towaru – program pozwala utworzyć różne rodzaje magazynów. Oprócz magazynów fizycznych (rzeczywistych) można utworzyć tak zwane magazyny logiczne (pomocnicze). Zwiększa to możliwości ewidencjonowania i rozliczania materiałów.
    Możliwe są przesunięcia pomiędzy magazynami logicznymi z uwzględnieniem różnych dostaw, terminów ważności itp.
  • Opis stanu magazynu – stany magazynowe aktualizowane są na bieżąco po wprowadzeniu i zaakceptowaniu każdego z dokumentów. Użytkownik może śledzić nie tylko stan materiału, ale również wszystkie ruchy z nim związane (przyjęcia, wydania). Można również przeglądać listę związanych z nim dokumentów.