DISTRICTUS – Fakturowanie

Program wspiera użytkowników w prowadzeniu rejestrów sprzedaży i zakupu. Umożliwia sprawną obsługę i drukowanie faktur.

Wybrane funkcjonalności:

 • obsługa rozrachunków – pozwalająca na prowadzenie kartoteki kontrahentów oraz rozrachunków z kontrahentami (kontrola zobowiązań, obroty). Możliwe jest przeglądanie kont rozrachunkowych kontrahentów, danych kontrahentów oraz uzyskanie wydruków dotyczących sald,
 • fakturowanie – jest to podstawowa funkcja programu służąca do przyjmowania i wystawiania dokumentów związanych ze sprzedażą i zakupem (faktury VAT oraz rachunki). Możliwe jest również uzyskanie zestawień wystawionych dokumentów według terminów, kontrahentów oraz towarów,
 • kontrola płatności – pozwala na rejestrację oraz kontrolę płatności za faktury, wyszukiwanie faktur niezapłaconych (według kontrahentów) oraz terminów płatności,
 • administrowanie systemem – funkcje umożliwiające administratorowi przydzielanie uprawnień do poszczególnych funkcji programu.

Podstawowe wydruki programu to:

 • faktura VAT,
 • rachunek sprzedaży,
 • ewidencja sprzedaży,
 • ewidencja zakupu,
 • faktury według kontrahentów,
 • zestawienie faktur według daty, płatnika, sygnatury,
 • możliwość wysyłania faktur drogą mailową.